Krásne Vianoce a úspešný rok 2018

21.12.2017 13:14
Ďakujeme za Vašu priazeň počas tohto roka. 

Prajeme Vám krásne a pohodové vianočné sviatky

a do nového roka 2018 veľa pracovných a osobných úspechov, zdravia, šťastia, lásky, pokoja a radosti na každý deň.
 
Späť